Header Naqshbandi Haqqani Sufi Order, offisielle norske hjemmeside Hovedside | Aktiviteter | Modell og mål | Om Sufisme | Galleri / Video | Kommentarer | Kontakt | Støtte/ bidrag

HeaderOm Sufisme

I Guds nærvær har alle sjelene samme opprinnelse. Der finnes det ingen plass for ulikheter. I Guds nærvær bærer alle sjelene samme klær, klærne til hans tjenere. Vi er alle tjenere for en og samme Herre, vår skaper. Det er essensen, frøet i hver religion, for hver åndelig vei. Og vit det at hemmeligheten til treet ligger i dets frø..

Alle elver munner ut i havet, og der kan man ikke lenger skille vannet i Nilen fra vannet i Rhinen, i havet hersker enhet.

I dag gjelder kun det ene spørsmålet: Stoler du på en himmelsk elv som fører deg til havet som er Guds kjærlighet, og dermed lar deg bli en sann tjener av Gud?

Sufismen er et skip som under ledelse av en erfaren kaptein lar oss foreta denne reisen. Som ledsager oss gjennom de ulike etappene og avsnittene.

På den første etappen lærer du: „Mitt er mitt og ditt er ditt".
Dette betyr at mennesket på dette nivået lærer forskjellen mellom „du og jeg" og dermed lærer sine grenser å kjenne, samt å respektere andres grenser.

I det andre avsnittet gjelder „Ditt er mitt og mitt er ditt". Her lærer mennesket at det man forventer for seg selv, det gir man også selv til andre, for slik å rengjøre seg fra sin egoisme.

I reisens tredje avsnitt heter det „verken mitt eller ditt".
Nå lærer vi at intet tilhører menneskene, men at alt kommer fra Skaperen.

I fjerde og siste etappe sier man „verken deg eller meg".
For et menneske med en sjel som befinner seg på dette nivået forsvinner enhver form for dualisme. Det finnes verken noe deg eller meg, men bare „ham", den ene og ingen andre.

Alle de hellige skriftene i menneskehetens historie, fra Bibelen til Koranen, fra Bhagavad Gita til Veda forteller oss om disse sannhetene og alle profetene, fra Adam via Moses, fra Jesus til Mohammed, fred være med dem, de kom for å løfte mennesket opp på dette høyeste nivået, til Guds kjærlighet.

Det viktigste budskapet i religionene er å lede menneskene til Guds kjærlighet, og kunsten å være en sann tjener - troende (Rabbani) - gir opplæring i å finne denne veien.

Neste meditasjonskveld og andre aktiviteter,
ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger om tid og sted.

 
mer informasjon om Grandmaster Sheikh Nazim

  vår kilde til spirituell kunnskap

  Biografi
 

  The Golden Chain of the Naqshbandi
Haqqani Order