Header Naqshbandi Haqqani Sufi Order, offisielle norske hjemmeside Hovedside | Aktiviteter | Modell og mål | Om Sufisme | Galleri / Video | Kommentarer | Kontakt | Støtte/ bidrag

HeaderModell og mål

Et "ekte menneske" er i stand til å holde sitt spirituelle og verdslige vesen i en harmonisk likevekt. Denne evnen blir etter vår forståelse på den ene siden kjennetegnet gjennom det å beherske livet innenfor de eksisterende sosiale strukturene, og på den andre siden gjennom indre fred og det å se inn i den universale visdommen.

For å oppfylle betingelsene i denne modellen, betyr det for oss tilsvarende i samfunnsmessig sammenheng å jobbe mot gjensidig toleranse og respekt, å leve fredelig og forståelsesfullt sammen med ulike kulturer samt å formidle kultur- og konfesjonsovergripende respekt for lover og regler i livet.

Vi ser det som vår oppgave å gi mennesker anledning til å få håp, å tilby de som trenger hjelp konkret hjelp, å tilby de som mangler orientering en orientering om livs- og bærekraftige verdier og gi de som står godt i livet muligheten til å åpne seg og samarbeide for et samfunn med balanse og harmoni.

Mål:

liForbedre forståelsen mellom ulike kultur- og folkegrupper.

liFremme den kulturelle utvekslingen mellom de ulike befolkningsgruppene.

liFormidling av kultur- og konfesjonsovergripende verdier.

liAntidiskriminerings- og oppklaringsarbeid gjennom felles virksomhet.

Neste meditasjonskveld og andre aktiviteter,
ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger om tid og sted.

 
mer informasjon om Grandmaster Sheikh Nazim

  vår kilde til spirituell kunnskap

  Biografi
 

  The Golden Chain of the Naqshbandi
Haqqani Order